نادر شاه افشار در جنگ هرات ، سنگی به ظرفیت سه کر آب که یک پارچه است را

به غنیمت می گیرد و اعلان می کند هر کس این سنگ را بدون اینکه آسیبی برساند ؛

به مدت ١٢ روز به مشهدالرضا(ع) برساند، جایزه ی ویژه ای نزد من دارد.

فردی اقدام به این کار می نماید و بعد از ٩ روز سنگ را به مشهد می آورد و به خیال

این که خوش خدمتی کرده و زودتر از موعد مقرر سنگ را به مشهد رسانده ، نزد

نادرشاه می رود و تقاضای جایزه اش را می نماید. نادرشاه دستور می دهد چشم های

او را کور کنند تا دیگر روی حرف او حرفی نزند ، چراکه او گفته بوده ١٢ روزه و این فرد ٩

روزه سنگ را آورده است.

این سنگ در کنار جوی آبی که آن زمان از وسط این صحن عبور میکرده نصب می شود

و مردم برای رفع تشنگی از آب درون آن استفاده می کردند.

چند سال بعد هدیه ای به دربار نادرشاه افشار می رسد ، نادرشاه می خواهد این هدیه

را باز کند ولی از سرداران سپاهش بنام(اسماعیل خان)از او می خواهد چون این بسته

مشکوک است آن را در خارج از شهر باز کنند. نادر موافقت می کند، بسته در خارج از

شهر باز می شود و درونش مواد منفجره بوده ، به محض بازگشایی انفجار رخ می دهد.

نادرشاه به جهت زکاوت اسماعیل خان و به شکرانه ی اینکه از این بلا جان سالم بدر

برده دستور می دهد هموزن اسماعیل خان به او طلا اهدا کنند.

اسماعیل خان هم طلاها را صرف ساختن جایگاه آن سنگاب کرده و گنبد و پایه های

سقاخانه را طلا مینماید . بدین جهت از آن زمان سقاخانه را ( سقاخانه اسماعیل

طلائی )  نام گذاری کرده اند.

سنگ مرمر و شش ضلعی سقاخانه اسماعیل طلائی را از هرات به مشهد آورده اند.

اسماعیل خان سردار معروف فتحعلی شاه قاجار مشهور به ( زر ریزخان )و (اسماعیل

طلائی) اصلا" از اهالی طالب آباد سنگسر است که پیشتر شهرتش به غلط دامغانی

گفته شده است و دلیل آن نزدیکی منطقه سنگسر و دامغان می بوده .

علت لقب های او این است که در زمان فتحعلی شاه از طرف یکی از دول خارجه ،

بسته ای بعنوان هدیه به دربار رسید و شاه قصد گشودن آنرا کرد.

گویند در قدیم آب آن از چشمه ی گیلاس در ۴٨ کیلومتری شمال غربی مشهد

تامین می شده است .

 

** کاش یک شب ، باز مهمان دو چشمت می شدم

                                                 ریزه خوار مشرق خوان دو چشمت می شدم

  کاش یک شب ، می گذشتم از فراز چشم تو

                                                 گرم گلگشت خراسان دو چشمت می شدم

 

ارسال زیباترین "نکات ناب" به گوشی شما از طریق واتساپ کافی است "لبیک یا حسین" رابه شماره 09171923601ارسال نمایید.

 

rahmat14.blogfa.com

منبع:عاشق کوهستان