..........................عاشق يک لحظه نگاهت يا صاحب الزمان (عج) بر چهره پر زنور مهدی صلوات آموزش خانواده - جملاتی در مورد هفته دفاع مقدس
 دفاعی مقدس در برابر متجاوز
«هفته دفاع مقدس بر همه ارتشیان ، سپاه پاسداران ، بسیج و نیروهاىمردمى و با ایمانى که مخلصانه در گوشه و کنار   این کشور خود را براى اسلام و قرآن آماده کرده اند مبارکباد.
فرمانده معظم کل قوا - آیت الله العظمى خامنه اى
حیات راستین یک ملت ، همواره در گرو شناخت ، معرفت و آن گاه توجه نسبت به آرمانها وارزشهاى خویش است و کوشش و تلاش جدى در حفظ پیشینه ها و دستاوردهاى ارزشمند وگرانقدر آرمانى و ملى هر قوم و امتى خود از جایگاه رفیع و والایى برخوردارمى باشند.
دوران هشت سال دفاع مشروع امت سلشحور ایران ، در حفظ و اعتلاى نظام مقدس اسلامى وحراست از مرزهاى عزت و شرف این مرز و بوم - به مثابه یکى از حساسترین بارزترین برهه اى حیات راستین این ملت - همچون نگینى ، تا همیشه زمان ،پرتارک تاریخ حماسه و ایثار و پایدارى آزادگان جهان مى درخشد و اهتمام و تلاش درعرصه هاى گوناگون حفظ. پاسدارى از آن ارزشها و والاییها، نیز به همان میزان مقدس ودر خورارج نهادن است
حدیث هشت سال دفاع مقدس ، مقاومت و مظلومیت ملتى که قله هاى سربلند ایثار و حماسه وشرف را در راه دفاع از کیان مکتب ، انقلاب و میهن اسلامى خویش در نورزیده است حکایت نامکرر و ماندگار دلاورى شهیدان وشاهدانى است که با خون وجانشان سطر سطرتاریخ این مرز و بوم اسلامى را نگاشته اند
مطرح ساختن این همه شجاعت ، رشادت و مقاومت دلیرانه در چند صفحه کارى بس سخت ودشوار است و نمى توان حتى گوشه اى از آن را بیان کرد که چگونه ملت ایران مردانه ایستادگى کردند و پیروزشدند
در 31 شهریور 1359 رژیم بعثى عراق با تصمیم و طرح و با هدف برانداختن نظام نوپاى جمهورى اسلامى ایران جنگى تمام عیار را علیه این کشور آغاز کرد. رئیس جمهورعراق با ظاهر شدن در برابر دوربین هاى تلویزیون عراق با پاره کردنقرارداد1975، آن قرارداد را یکطرفه زیرپا گذاشت و آغاز تجاوز رژیم بعثى را اعلام کرد تا مگر بتواند مطامع و خواسته هاى جاه طلبانه خود را از طریق جنگى ظالمانه وناخواسته بر مردم ایران تحمیل کند
جنگى نابرابر در شرایطى به ایران اسلامى تحمیل شد که از جانب استکبار جهانى بویژه آمریکا تحت فشار شدیدى قرار داشت و درداخل کشورنیز جناحهاى وابسته به غرب و شرق با ایجاد هیاهوى تبلیغاتى و ایجاددرگیرى هاى نظامى درصدد تعضیف دولت و تفرقه افکنى بودند و نیروهاى نظامى کشور نیز به خاطر تبعات قهرى انقلاب هنوزمراحل بازسازى و ساماندهى راه به طور کامل پشت سر ننهاده و هیچ گونه آمادگى براىمقابله با یک تهاجم گسترده و سراسرى به طول 1200 کیلومتر را با دشمن نداشتند.
امریکا براى به سازش کشاندن جمهورى اسلامى ودر نهایت تسلیم آن ، فرصت حاصله ازرخداد جنگى تحمیلى عنیمت شمرد و حمایتهاى پنهان و آشکار لازم را در کلیه زمینه هاىسیاسى ، نظامى و اقتصادى از رژیم بعثى عراق به مورد اجرا گذاشت ازسوى دیگر اتحاد جماهیر شوروى سابق ، با ترکیب حکومتى وقت ، که متحد عراق محسوب مىشد، به خاطر ماهیت مستقل و غیروابسته انقلاب اسلامى که شعار نه شرقى نه غربى را درسرلوحه سیاست خارجى خود قرار داده و در رابطه بااشغال افغانستان موضعگیرى مستقلانه اى اتخاذ کرده و تجاوز این ابرقدرت را محکوم کرده بود، خصومتش را با ارائه کمکهاىمختلف نظامى و اقتصادى به رژیم عراق مضاعف گردانید
ارتش عراق که براساس محاسبات عجولانه خود از وضعیت و شرایط داخلى و خارجى جمهورى اسلامى ، فتح یک هفته اى تهران را تعقیب مى کرد، در روزهاى نخست تجاوز،بدون آن که بامانعى جدى در مرزها برخوردکند، تا دروازه هاى اهواز و خرمشهر پیشتاخت و با مشاهده این وضعیت ، به تداوم تجاوزعلاقه مندتر شد. تحت چنین اوضاع واحوال ، امام(ره) به خروش آمدو نداى ملکوتیش دلهاى شیفتگان انقلاب و جمهورى اسلامى را مطمئن و آرام نمود و ملت شجاع ایران را جهت دفاع از کیان نظام مقدس جمهورى اسلامى و کشور ایران آماده کرده بدینسان دشمن که در روزهاىاول تجاوز مقاومتى جدى و چشمگیر در برابر خود مشاهده نکرده بود، به هنگام هجوم به خرمشهر با مقاومت قهرمانانه مردم این شهر و رزمندگان اسلام رو به رو شد و این واقعیت را پذیرفت که آنچه را محاسبه و پیش بینى شده بود،فرضیه اى بیش نبوده و بین خیالپردازیها و واقعیات فاصله بسیار وجود دارد.
خلق حماسه ها آغاز شد، و على رغم کارشکنى هاى رئیس جمهور وقت ، در جایگاه فرماندهى کل قوا مقاومت سرسختانه دلاوران اسللام و فرزندان قرآن اوج گرفت . سراسر جبهه ها،آوردگاه تن و تانک بود عشق و ایمان به مبداء و معاد عشقى بى پایان و فناناپذیربه خدا و امدادهاى الهى ، و اعتقاد و ایمان به مبداء و معاد عاملى بود تا دلاورمردان جمهورى اسلامى مرگ را با آغوش باز پذیرا شوند، و شهادت راکمال مطلوب بدانند.
دفاع مقدس و همه جانبه مردم مسلمان و انقلابى ایران اعم از واحدهاى جنگ هاى چریکى وپارتیزانى که توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامى  سازماندهى شده بودوعناصرواحد جنگهاى نا منظم  تحت فرماندهى شهید دکتر چمران وزیر دفاع ونماینده امام خمینى ره  در شوراى عالى دفاع ، واحدهاى کلاه سبزهاىنیروى زمینى ارتش و تکاوران نیروى دریایى ارتش جمهورى اسلامى ایران ، گروهى چریکى تحت سرپرستى و نظارت آیت الله خامنه اى رهبر معظم انقلاب و نیز برخى ازگروههاى عشایرى مسلح (که بیشتر در نواحى مرزى شمال غرب و غرب کشور مستقر بودند) باحملات متعدد و زنجیره اى علیه واحدها، سنگرها و خودروها و نفرات جلودار و نیزگشتیهاىقواى متجاوز عراق آغاز گردید
همزمان با مقاومت این نیروها، واحدهاىتوپخانه ، هواپیماها و هلیکوپترهاى بمب افکن وموشک انداز ارتش جمهورى اسلامى ایران خطوط و نیروهاى پیشتاز ارتش متجاوز عراق ونیز خطوط و واحدهاى عقبه و پشتیبانى ارتشعراق ، پلها، انبارهاى مهمات ، ستونهاىتانک و زره پوش ، خودروهاى حامل نفرات و مهمات و تجهیزات و نیز تاسیسات و پایگاههاى اقتصادى و نظامى رژیم عراق را در عمق آن کشور ونیز نواحى اشغال شده در خاک ایران را آماج حملات کوبنده خود قرار دادند که حمله حدود140فرونداز هواپیماهاى جنگنده ارتش اسلام در یکى از نخستین روزهاى دفاع مقدس ازجمله جالبترین آنهاست
مجموعه این عملیاتها و امدادهاى الهى شگفت انگیز و رعبى که خداىمتعال در دل دشمن انداخت مانع شد تا نیروهاى عراقى در مناطقى که قابل پیشروى به نظر مى رسید مکث و تامل کنند و این امر باعث شد مناطقى مثل دزفول و اندیمشک وتاسیسات نظامى و اقتصادى آنها سالم بماند و اهواز از خطرمحاصره دشمن در امان بماند.http://portal.anhar.irمنبع


 

برچسب‌ها: جملات زیبا, جملات ناب, جملات قشنگ, جملاتی در مورد هفته دفاع مقدس

تاريخ : پنجشنبه ۲ شهریور۱۳۹۱ | | نویسنده : رحمت اسماعیل زاده |