..........................عاشق يک لحظه نگاهت يا صاحب الزمان (عج) بر چهره پر زنور مهدی صلوات آموزش خانواده - سرود دوره ابتدایی

دانلودسرود دوره ابتدایی

متن سرود در ادامه مطلب


با شروع علم ودانش        نام تو شد شکوفا

درس های روزاول        مشق های الفبا

ریشه علم ودینم        باتوشد آبیاری

با وجود پر فروغت        باغ گردد بهاری

دوره ابتدایی           مبدا روشنایی

همت کن وکوشش            تاظهوردانایی   

گرچه بهر خانه ی علم            خشت اولی اما    

با تعهد وتدبیر                    می روی تاثریا      

زندگی همان شروع است          ،چون دمیدن ستاره

یا طلوع تازه شاید                 یک شکفتن دوباره

انتهای جاده راهیست            درمسیرگام اول

انتهای جمله حرفی                  تابع کلام اول

همراه وهم پیمان               محکمی همچون کوهی

با امید و انگیزه                       باتلاش گروهی

دوره ابتدایی       مبدا روشنایی

همت کن و کوشش     تاظهور دانایی

دوره ابتدایی

برچسب‌ها: سرود دوره ابتدایی

تاريخ : سه شنبه ۲ اسفند۱۳۹۰ | | نویسنده : رحمت اسماعیل زاده |